شکوایه

به خود گفتم پس از چندی فراموشت کنم کردم

به انــــدوه و جــــدائی هاهم آغوشت کنم کردم

                                                              اگــــر میخواستی رسوا کنی نام مرا کـــــردی

                                                              اگر میخواستم چون شعله خاموشت کنم کردم

پس از آن آرزومندی که در پی داشت ناامیــدی

دلم میخواست در مرگم سیاه پوشت کنم کــردم

                                                             مرا در عشق تو درمان ندارد جز فراموشــــی

                                                             دلت میخواست هم این را فراموشت کنم کردم


 
/ 0 نظر / 4 بازدید