عشق

کاش بودی تا دلم تنها نبود  

       تا اسیر غصه فردا نبود

کاش بودی تا برای قلب من   

   زندگی اینگونه بی مهنا نبود

کاش بودی تا لبان سرد من  

    بی خبر از موج و از دریا نبود

کاش بودی تا فقط باور کنی  

   بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

 

/ 0 نظر / 4 بازدید