شعری بسیار زیبا

کسیکه عاشق مهدیست دل دو تا نکند
                               ز دامن مولای خود دست رها نکند
خدا به خاطر مهدی به ما دهد روزی
                               رضای حق نبود هر کسی وفا نکند
مسیح عرش نشین زنده از دم مهدیست
                               بگو به عیسی مریم که ادعا نکند
طواف کعبه به معنا،طواف بیت علی است
                               ذلیل آنکه اطاعت ز مرتضی نکند
همه بدون تعارف گدای فاطمه ایم
                               سزای ماست که یک لحظه اعتنا نکند؟
بگو به شیخ ریایی که توبه اش شکند
                               به هوش باش که چوب خدا صدا نکند
هزار بار بمیرم در کسی نزنم
                               خدا مرا ز در فاطمه جدا نکند
صله ز فاطمه خواهم که ام سبطین است
                               اگر هواله کند به غیر کربلا نکند


/ 0 نظر / 4 بازدید