افسون زندگی

در بیکرانه زندگی دو چیز است که افسونم می کند :آبی آسمان که می بینم و میدانم که نیست


و


خدایی که نمی بینم و میدانم که هست.
« دکتر علی شریعتی »

 

/ 0 نظر / 13 بازدید