یک روز می بوسمت!

http://up.delebarani.ir/up/delebaroni/Pictures/azar/25/delebarani.ir%20-%205.jpg

یک روز می بوسمت !

یک روز که باران می بارد،

یک روز که چترمان دو نفره شده

یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،

یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،

ارامتر از هر چه تصورش کنی ،

اهسته می بوسمت....!!!

/ 0 نظر / 19 بازدید