نه...

 


بر می گردمبا چشمانمکه تنها یادگار کودکی منندآیا مادرم مرا باز خواهد شناخت ؟

زنده یاد حسین پناهی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید