تا تو رفتی...

تا تو رفتی همه گفتند :


" که از دل برود هر آنکه از دیده برفت "


و به ناباوری غصه من خندیدند ،


و کنون آه...تو ای رفته سفر


که در این کلبه ی خاموش هنوز یادگار تو بجاست!


کاش یک لحظه سرود شب غمگین مرا میخواندی ،


که چه ها بر من آزرده گذشت و بدانی که


" از دل نرود هر آنکه از دیده برفت "

 

/ 0 نظر / 20 بازدید