آوار رنگ...

هیچ وقت


هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد


امشب دلی کشیدم


شبیه نیمه سیبی


که به خاطر لرزش دستانم


در زیر آواری از رنگ ها


ناپدید ماند...زنده یاد حسین پناهی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید