عاشقانه

بودن هم بودن های قدیم...!!

نه اینترنت بود، نه تلفن...

فقط نگاه بود،

روبرو،

چشم در چشم...

به همین خلوص،

به همین کیفیت،

به همین سادگـــــــــی!

 

امروز هم مث روزهای دیگه گذشت...

و تو باز در خیـــال من راه میروی

نگرانتم...

پاهـــــــایت درد نـــــگرفت؟

 

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شده ای...

من خودم عاشق بودم...

دردت را درک می کردم...

 

مدت هاســـــت مجازی می خندیمــ.... مجازۓ شادیمـــ.... مجازۓ عاشق میشیمــــ.... مجازۓ همدیگه رو دلدارۓ میدیمـــ.... اما واقعی تنهاییـــــم! واقعی درد می کشیمـــ.... واقعی از عشق هاۓ مجازی لطمه می بینیمــــــــــ ...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید