باغ در چله...


رازقی
پرپر شد،


           
              باغ در چله نشست.
تو به خاک افتادی           
               کمر عشق شکست
ما نشستیم وتماشا کردیم.


ایرج جنتی عطایی

 

/ 0 نظر / 20 بازدید