اس ام اس عاشقانه/منبع:www.allsms.r98.ir

دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه
گناه میکنم تو را حتی به اشتباه . . .

 

 

ﮔﺎﻫﯽ . . .
ﺑــﺎﯾـﺪ ﺑــﻪ " ﻓــــﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" ﺧـﻮﺵ ﺁﻣـﺪ ﺑﮕﯿﻢ !
ﺷــﺎﯾـﺪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﻧــﺪ . . .
ﺗــﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ " ﺣـــﻤﺎﻗـﺖ ﻫـﺎﯾــﻤﺎﻥ " ﺭﺍ ، ﺟﺒـــــﺮﺍﻥ ﮐﻨــــﻨﺪ !

 

 

بکش دل را ؛ شهامت کن؛ مرا از غصه راحت کن
شدم انگشت نمای خلق؛ مرا تو درس عبرت کن 
بکن حرف مرا باور؛نیایی از من عاشق تر 
نمیترسم من از اغراق؛گذشت آب از سرم دیگر

 

 

این بار که آمدی
دستانت را روی قلبم بگذار
تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد
میلـــرزد...

 

 

زخمهایت را پنهان کن...اینجا مردم زیادی بانمک شدن...

 

 

دیدی دلم شکست؟
دیدی چه بی صدا..
دله پر آرزوی من..
از دست بی وفایی..
که قدرش را ندانست..
بر زمین افتاد..
دیدی دلم شکست؟?

 

 

دختر خانوم عزیز
اینکه آقا پسری نمی تونه ببینه کنارت کس ِ دیگه ایی باشه
و می خواد فقط مال ِ اون باشی
به کس ِ دیگه ایی لبخند نزنی و می خواد فقط واسه اون بخندی
اینکه فقط دستای ِ اونو بگیری و نوازشش کنی...
به این حس نمیگن " حسادت " !!!
میگن " عــــشق "

 

 

 

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ...
ﻓﻘﻂ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ...

/ 0 نظر / 14 بازدید