شعر زیبا و عاشقانه

امشب دلم برای تو تکثیر می شود*&*

در این غزل که نام تو تفسیر می شود*

در شعرهای حضرت حافظ پیاله ای ست*&*

از آن به چشم های تو تعبیر می شود*

وقتی خدا میان نگاهت نشسته است*&*

خیلی عجیب نیست که تکبیر می شود –*

ذکر مدام و ورد لبم ، آسمانی ام*&*

خورشید در نگاه تو تصویر می شود*

باید تمام عمر برایت بغل شوم*&*

باید تمام عمر … بیا ! دیر می شود !*

هر روز بوسه های مکرر ، ولی بگو*&*

دل از شراب سیب مگر سیر می شود ؟!*

سخت است از تو شعر بگویم امید من*&*

این دل به پای قافیه ها پیر می شود*

تا زنده ام برای تو می گویم از خودم*&*

از شاعری که بی تو زمینگیر می شود*

* پرستو علی عسگرنجاد *

/ 0 نظر / 11 بازدید