عینه حقیقته ..;)

دختر:خوابی؟؟؟

پسر: آره بیدار شدم زنگ می زنم بهت

دختر:من دوس پسر قبلیم این موقع روز خواب نبود

پسر:چه ربطی داره؟

دختر:من واسش مهم بودم

پسر:خوب بیا من بیدار شدم، خوب شد؟

دختر:دوس پسر قبلیم اصلا” نمی گفت: من بیدار شدم بیا

پسر:اون یه آدمه دیگه بود من یه آدمه دیگه

دختر:من که همون آدمم

پسر:من قانع شدم ، از این به بعد هر روز ۶ صب بیدارم

دختر:من ۶ خوابم

پسر:دوس دختر قبلیم ۶ بیدار بود

دختر:برو با همون ( گوشی را قطع می کند) .


 

( هنوز تحقیقات برای شناخت زنها ادامه دارد)


/ 0 نظر / 4 بازدید