عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

این روسری آشفته ی یک موی بلند است

 

آشفتگی موی تـــو دیـــوانه کـــننده سـت

 

بالقوّه سپید است زن اما زن ایــن شعـــر

 

موزون و مخیّل شده و قافیه مـند اســـت

 

در فــوج مــدل هـــای مدرنیتـــه هنـــوز او

 

ابروش کمان دارد و گیسوش کمند است

 

پـــرواز تـــماشـــایی مـــوهای رهـــایـــش

 

تصـــویرِ رهـــاکــردن یک دسته پرنده ست

 

دل غرق نگاهی سـت که مابینِ دو پلکش

 

یک قهوه ای سوخته ی خـیره کننده ست

 

با اخم به تشخیصِ پزشکان سرطانزاسـت

 

خندیـدن او عامـــل بیمـــاری قنـــد اســـت

 

تصویـــر دلـــش بـــا کـــمک چــشمِ مسلّح

 

انگار که سنگی تهِ شـیئی شکــننده ست

 

شاید بـه صنـــوبر نرســـد قـــامـــتش امّـــا

 

نسبـــت بـه میانگین همین دوره بلند است

 

ماه است و بـــعید است که خورشید نداند

 

میزان حضور و حذرش چـــند بـه چند است


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٩/٩ ٩:٠۳ ‎ق.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ