عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

گـوش  بسپار  به  صـدای  مـن

نگاه  کـن  به  چشـم هـای  مـن

بـــاور  کـــن  عشــــق  مــــرا 

تکـرار کـن  دوستـت  دارم  را

بگیـر  دسـت هـای  سـرد  مـرا

پنـاه بـده با آغـوش  گرمت مـرا

فکــر کـن  بـه  رویاهـای  مــن

تـــو  نیـــز  در  آن  پیـــدایـــی

بــه  فـــاصلــــه هـــــا  بنگــــر

ناتـوان  شـدنـد از جدایـی  یادت

تـنهـــایــی  را  دوســت  بـــدار

چون هـردویمان تنهاییم مثـل هـم

بیــا بــرای عشقـمـان دعــا کنیــم

تا جاودانه حکم فرما باشد بین ما


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٩/٩ ۱٢:٢۱ ‎ق.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ