عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()


بعد از این خوب و بـدش باشد پای خودمان

انتخابـی اسـت که کــردیــم بـرای خودمـان

این وآن هیچ مهم نیست که چه فکری بکنند

غــم نداریـم بـزرگ است خــدای خودمــان

بی خیال همــه با فلسفه اشان خـوش باشنـد

خودمـان  آیینــه  هستیـم  بـرای  خودمـان

ما دو رودیم  که  حالا  سره  دریا  داریم

دو مسافـر همـه در آب و هــوای  خودمان

احتیاجـی  بـه  در و دشـت  نـداریـم  اگـر

رو به هـم باز شـود پنجـره هـای خـودمـان

درد اگـر هسـت  بـرای دل هــم  میگـوییـم

در وجـود خودمـان هست  دوای  خودمان

دوست داریم که نفهمند ... بیـا بعـد از ایـن

خودمان  شعـر بخـوانیـم  بـرای  خودمـان


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٩/٩ ۱٢:۱٤ ‎ق.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ