عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

کنـارم هستـی  و امـا  دلــم  تنــگ  میشـه  هــر لحظـه

         خودت می دونی عادت نیست فقـط دوسـت داشتن محضه

کنـارم  هستــی  و  بــازم  بهــونــه هـامــو  مـی گیــرم

         میگـم  وای  چقـدر  سـرده  میـام  دستـاتــو  می گیــرم

یه  وقت  تنها  نری  جایی  که  از  تنهـایـی  می میرم

         از  اینجــا  تا  دم  در هــم  بـری  دلشـوره  مـی گیــرم

فقط  تـو فکـر ایـن  عشقـم  تـو  فکـر  بـودن  با  هــم

         محالـه  پیـش  مــن  باشی  بـرم  سرگــرم  کاری  شم

میـدونــم  کـه  یـه  وقتـایـی  دلـت  میگیــره  از  کـارم

         روزایی  که  حواسم  نیست  بگم  خیلی  دوست  دارم

تـو  هــم  مثـل  منـی  انگـار  از  ایــن  دلتنگیـا  داری

         تو هم از  بس  منو  میخوای  یه  جـورایی  خودآزاری

یــه  جـورایـــی  خــود آزاری

کنـارم  هستـی  و  انگـار  همیــن  نـزدیکیـاست  دریــا

         مگـه  مـوهاتـو  وا  کردی  که  مـوجش  اومـده  اینجا

قشنگــه  ردپـای  عشــق  بـیـا  بـی چتــر  زیـر  بــرف

         اگه  حال  منو  داری  میفهمی  یعنی  چتی  این  حرف

میــدونــم  کـه  یـه  وقتـایـی  دلـت  میگیـره  از  کـارم

         روزایی  که  حواسم  نیست  بگم  خیلی  دوست  دارم

تـو  هــم  مثـل  منـی  انگـار  از  ایـن  دلتنگیــا  داری

         تو هم از  بس  منو  میخوای  یه  جورایی  خـودآزاری

یــه  جـورایـــی  خــود آزاری


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٩/۸ ٤:٤٠ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ