عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

ببینمت. . . گونه هایت خیس اســـت . . . باز با این رفیق نابابـــــت

. . نامش چه بود؟ هان! باران. . . باز با "باران " قدم زدی ؟ هزار بار گفتم

باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . . همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

همـــیــشه بــا به دســـت آوردن اون کـــــسی کــه دوســتـش داریــم

نـمـــیـتـوانــیـــم صـــاحـبــش شـــیم، گــــاهــی لازمــه ازش بـگـــذریـــم

تـا بـتـــونـیـم صــاحـبش بــشــیـم!!!!


آهــــای تـــو....!! تـــویـــی کــه مـیـگـــفــتی : دیـــگه مـثـــه مـن پـیـــدا

نـمــیــکــنی !! واقــعــا فــک مــیــکــردی بــعــد از تــو، دنــبــال یـکـــی

مـثـــه تــو مـیــگـــردم؟؟


 اولـیـــن ها هـمـــیــشـه تـــوذهـــن آدم مـیـــمــونــن. . . . ســعـــی کــن

اولــیـنـت بـهـتـــریـنـت بــاشـــه


ر

کـــاش آدمها یکم جـــرات داشتن … گوشی رو برمیداشتــن و زنگ میـزدن

و میگفتــن : ببیــن ؛ دلـــم واست تنگــــ شده ، واســه هیـــچ چیــز دیـگه ای

هـــم زنـگ نــــزدم … !


تنهــایی یعنی بیــن آدمــایی بـاشی که میـگــن دوستــت دارن ولــــــی کــنار

دلتنگیات نیـــــستن


سایـــه ها محصول پشـت کردن دیــوارها بـه آفتابنــد ، گستاخـی دیوارهـا

را تقلیــد نکنیـم تـــا آفتابــی بـمـــانـیــم


میــری خودکـار بیک میخری۱۰۰ تومـن، ولی‌ لاک غلط گیـر ۸۰۰ تومن.

تو این زندگــی‌ حتی رو کاغــذ هم اشتبـاه کنـی‌ برات گرون تمــوم می‌شـه...


با اینــکه از تنهایـی میترسـم دوســت دارم تو قلب تــو باشـم تنهای تنهای تنهـــا


آدم بایـد یه " تــو " داشته باشـه که هر وقت از همــه چـی خستـه و ناامیــد
 
شد بهش بگه مهــم اینـه که تـو هستی بیخیــال دنیـــا ... "

بعضی وقتـا گوشه ی سمت راسـت زندگیـم دنبال Close میگــردم...!

جدیـداً با دیوار حرفـــ می زنـم ! میدونــی از شخصیتـش خوشـم اومده

 یه جورایــی محکمــه ! ثابتــه ! آرومــه
با همـه بوده است... عجب هرزه ایه... این " تنهــــــایــی

شدم مثل عروسـک با دوتاچشـم شیشه ای با یک نـگاه ثابت ولـــــــــی!

نمیخوام بافشار هر دستی بگم:دوستــت دارم...


وقتی یه دختــر به خاطر یه پســر اشـک میریـزه .... یعنی واقعن عاشقشـه

اما .... ... وقتی یه پسـر به خاطر یه دختـر اشـک بریزه یعنی هیچ وقـت

دیگه نمیتــونه دختــر دیگه ای رو مثل اون دوســت داشته باشـه


به سلامتـی خودم و خودت که دلمــون از یکـی گرفتـه... بغض داره خفمــون

میکنـه... خیلــی دلتنگیــم ... ولـی برای اینکه خودمـون رو آروم کنـیم میگیـم

بخاطره غروب جمعــه است


آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شه هر چی رد پای تویه

، از زنـــدگیـــم…!


تنهایی هم مد شده ... همه به هم خیانت می کنند ... و بعد داد می زنند

 که تنهایـــــــــم

هرگـــز اجازه نده کسـی که وقتی بهش نیــاز داشتی،از پیشت رفت،به

زندگیـت برگـرده. اگه نمیتونه برای پاک کردن اشـک هات کنار تو باشـه

 ،پس لیاقـت دیدن لبخنـد تــو رو نـداره...

بی معرفــت تو اون کسی بودی که اومـدی زیر چتـرم، نه برای همراهـی

 با مـن ، بلکه فقط برای اینکه خیــس نشی ! بارون که بنـد اومد ،

رفتی که رفتــــی . . .

اینجــا سرزمین واژه های وارونه است: جایــی که گنج, "جنــگ" میشه

... درمان, "نامـــرد" میشه... قهقه , "هـق هــق" میشه... اما دزد همـــون
 
"دزد" است ... ... ... درد همــون "درد..." و گرگ همـون "گرگـــــ....

مــــــن از زنــــدگــــی کــســی حــــذف شــــدم کــــه بــرای داشــتنــش

 و بــــــودنش ، خــــیلی هــــا رو از زنــــدگــــیم حــذف کردم !!!

آنقـــدر مـرا از رفتنت نترســان، قرار نیست همیشــه بمانیــم ! روزی

همه رفتنــی انـد . . . مانـدن به پای کسـی معرفــت میخواد نه بهانــه !


 


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٩/۱ ٢:٥٠ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ