عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

مـــن بـــار سنــگینم مــــــرا بـــگذار وبـــگذر                         بگــذار زنجیرم کــشد دژخـــیم ایام

نیـــــکم، بــدم، انیــم، مــرا بـــگذار و بـــگذر                         در خورد نفرینم، مرا بگذار وبگذر

بر مرگ خود سوزی عبث میگریی ای شمع                          بگـــذار جــز کـابوس ناکامــی نبیند

مـــنشیــن ببالیـــنم، مـــــرا بـــگذار وبـــگذر                        چشم جهان بینم ، مرا بگذار و بـگذر

دردم نمــــی دانـــد کســــی بـــگذار و بـــگذر                       بگـــذار تا در مـــاتم ویـــرانی خـویش

لــو شــد به تســـکینم، مــرا بـگذار و بــگذر                      چـــون جــغد بنشینم مـرا بگذار و بگذر

دیـــده رویـــای عــــــدم سنگـــین نشــســـته                       شـــــــیریــــنم مــــــرا بـــگذار و بـــگذر

آینـــه دل تیـــــره از زنـــگار غــــــمــهاسـت                      بـــیرنگ و رنگـــینم ، مــرا بگذار و بگذر


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/۸/۳٠ ۳:۳٠ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ