عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهـــاری روشـــن از امواج نور                                                   

در زمســــتان غبـــارآلـــود  و دور

یا خـــزان خــالــی از فــریاد و شور                                                   

مـرگ مـن روزی فـراخـواهد رسید

روزی از ایـن تلـخ و شــیرین روزها                                                             

روز پوچــی همــچو روزان دیگــــر

سایـــه از امـــروزهـــــا ، دیــــروزها                                                      

دیدگــــــانم همـــــچو دالان هـــای تــار

گــونه هــایم همـــچو مرمر هـــای سرو                                              

ناگـــهان خـــوابی مـــرا خـــواهـــد ربود

من تــهی خـــــواهــم شــد از فــــریاد درد                                 

مـــــــــن خــــــزنـــــد آرام روی دفتــــرم

دســـــت هـــایم فــــارغ از افســــــون شــعر                                  

یــاد مــــی آورم کــــــه دوســــــــتان مـــــــن

روزگــــــاری شعـــــله مــــیزد خــــون شـــعر                                               

خـــــاک میــــخـــواند مــــرا هــــر دم به خویش

 

 


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/۸/٢٩ ٢:٢٠ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ