عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

بریــده بــاد پــای مــن اگــر رود بـه خـــانه اش

 

شکست گردد آن سری که خم شود به شانه اش

 

قـــرار بــود تا ابـــد وفــا کنــد به عشــــق مــن

 

ندانــم ای خـــدا چــه شــد قــرار جاویدانه اش

 

اگــر بیــاید و افتــد به پـای مـن که رحــم کن

 

نمـــی نهــم دوبـــاره سرنجاک آســـــتانه اش

 

اگر کـــشد به آتـــشم شـــرار شعله غمــــش

 

بـــریده باد پـــای مــن اگــر رود به خانه اشپسر دلشکسته ۱۳٩۱/۸/٢٧ ۳:٥۳ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ