عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

 

نه من دیگر به روی ناکسان هرگز نمیخندم

 

 

 

دِگر پیمان عشق جاودانی

 

 

 

با شما معروفه های پست هر جایی نمیبندم

 

 

 

شما کاینسان در این پهنای محنت گستر ظلمت

 

 

 

 ز قلب آسمان جهل و نادانی

 

 

 

به دریا و به صحرای امید عشق بی پایان این ملت

 

 

 

تگرگ ذلت و فقر و پریشانی و موهومات می بارید

 

 

 

شما٬کاندر چمن زار بدون آب این دوران طوفانی

 

 

 

بفرمان خدایان طلا٬تخم فساد و یاس می کارید..

 

 

 

شما رقاصه های بی سرو بی پا

 

 

 

که با ساز هوس پرداز و افسون ساز بیگانه

 

 

 

چنین سرمست و بی قید و سراپا زیور و نعمت

 

 

 

به بام کلبه فقرو به روی لاشه ی صد پاره زحمت

 

 

 

سحر تا شام می رقصید

 

 

 

قسم:بر آتش عصیان ایمانی

 

که سوزانده است تخم یاس را در عمق قلب آرزومندم

 

 

 

که من هرگز به روی چون شما معروفه های پست هر جایی

 

 نمیخندم

 

پای می کوبید و می رقصید

 

 لیکن من...

 

به چشم خویش می بینم که می لرزید

 

 

 

می بینم که می لرزید و می ترسید

 

 

 

از فریاد ظلمت کوب و بیداد افکن مردم

 

 

 

که در عمق سکوت این شب پر اظطراب و ساکت و فانی

 

 

 

خبرها دارد از فردای شور انگیز انسانی

 

 

 

و من...

 

 

 

هر چند مثل سایر رزمندگان راه آزادی

 

 

 

کنون خاموش دربندم

 

 

 

ولی هرگز به روی چون شما

 

غارتگران فکر انسانی نمی خندم

 


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/۸/٦ ٦:٠۸ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ