عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

_من وتوکنارمست ترین شقایق شهر_
بگوبامن دراین شبهای مرگ ازسپیدی


بگوآن شب درچشمان ترم چه دیدی؟که بی پروابه دنبال احساسم دویدیتوکه مراکنارمست ترین شقایق شهرنشاندیودرگوشم زمزمه های سپید خواندیچرامرابه صلیب عشق کشاندی؟ودیوانه وارشعله های حریص رادرظلمت چشمانم نشاندی

وشبی باخوشه ای ازواژه ی تردید

باطعم تلخ مبهم احساس


عکس نگاهم راازآینه ی نگاهت بیرون راندی


سلامم راپاسخ ده بانفس های گرم صبحگاهی
امشب بازبیا به آخرین فصل دیرگاهیکه دیرزمانیست
درکلبه ی دل به انتظارت نشسته ام


...به قلم:آذین پارسا

پرم ازحرف های ساکتی که

لحنی برای بیانشون پیدانمیکنم...
سپیدترین گلهای دنیا ...آذین نگاه مهربونتونباسپاس ازگرمای نگاهتونباتشکرازنغمه های پیداوپنهانتون

 


پسر دلشکسته ۱۳٩٠/۳/٢٩ ٢:۱٢ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ