عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

چـِﮧ زیبــآستــــ وَقتـﮯ مے فـَهـمے

کِسـﮯ زیــر ایــטּ گـُنبــــَב کـَبــوُב

انتـظـــآرَتـــــ را مے کِشــב

✔ چـِـﮧ شیــریــטּ اَستـــــ ✔

طَعـمــ چـَنــد کـَلمـِﮧ کــِﮧ مے گُــویــَב : کُـجـــآیــﮯ

 

گــناهی ندارمــ ولیــ قسمتــ اینهــ که چشمــای کورمــ بهــ راهتــ بشینهــ

برایــ دلــ من واسهــ جسمــ خستمــ منیــ که غرور رو توی چشــمآت شکــستمــ

سراز کــار چشمآتــ کسیــ در نیآورد کهــ هرکیــ تورو خواستــ یه روزیــ بد آورد

برایــ دلــ من واسهــ جسمــ خستمــ منیــ که غرور رو توی چشــمآت شکــستمــ

وآسهــ من کهــ برعکســ کار زمونهـ کسیــ نیســ که قدر دلمــ رو بدونهـــ

گــناهی ندارمــ ولیــ قسمتــ اینهــ که چشمــای کورمــ بهــ راهتــ بشینهــ

تو خوابــو خیالـــم همشــ فکر اینمــ که دستاتــ رو بازمــ تو دستآم ببینمــ

ولی حیفــ از اینــ خواب پــریدم که بازمــ بآ چشمآی کورمــ به رآهتــ بشینمـ

سراز کــار چشمآتــ کسیــ در نیآورد کهــ هرکیــ تورو خواستــ یه روزیــ بد آورد

برایــ دلــ من واسهــ جسمــ خستمــ منیــ که غرور رو توی چشــمآت شکــستمــ

گـــنآهیـــ ندارمـــ.....

 

شیشه نیست که روی آن " هــــــا " کنیم

بعد با انگـــشت یه قــــلب بکشیم و

وایسیم آب شـــدنش رو تماشــــا کنیم و کیـــــف کنیم !!!

رو شیشه نـــازک دل آدمـــا اگـــه قلبـــــــــی کشیدی

باید مــــــــردونه پـــــــاش وایســــتی

 

خودت این فرصت را بده تا بگویی:«مرا ببخش»، «متاسفم»، «خواهش میکنم»، «ممنونم» و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن.هیچکس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری.خودت را مجبور به بیان آنها کن.به دوستان و همه‌ء آنهایی که دوستشان داری،بگو چقدر برایت اهمیت دارند.اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود...
" همراه با عشق __ گابریل گارسیا مارکز "

 

می خواهم بدهم دنیـــــــــــــا را برایم تنگ کنند
به اندازه ی آغــــــــــــــوش تــــــــــــــــــــــو!!
تا وقتی به آغـــــــــــــــــوشت می رسم
بدانم همه ی دنیا از آن مـــــن است...

 

گــاهــی دِلَــــــم مـی خــواهـــد ..

وقـــتـــی مـــثــلِ کــــودکــــی هــایـم بّـــــغـــض مـی کــنم ..

خـــــــــدا از آســــــمــان بـه زَمـــیــن بیــایــــــد..

اَشــــــک هــایـــم را پـــاک کــــند ..

دَســـتــــم را بــگـــیـرد و بـــگــــویَــــــد :

ایـــنــجــا آدَمـــهـــا اَذیــتــت مـــی کّــــنـنـــــــد ؟؟

بـــیــــــا بــــــرویـــــــم ..
میدونی!!

سخت ترین لحظه!!

تو زندگی چیه؟!!!

این که بفهمی!!

برای کسی که !!

تمام زندگیته!!

فقط یه تجربه ای....
خـــــــــــ♥ــــــــבآیــآ...

ایــنــکه مــیــگن از رگ ِ گــردن نـزدیـکـتـری

و ایــن حرفـا در ســطح ِ فـَهم و درکِــ مــن نـیـسـت!

"یه دیقه بـیـا پائـیـن بـغـلـمــ کن ... !
ابـر خـآڪسترﮮ بـﮯ بـآرآכּ ،

پوشانده آسمان را یڪسر !

ابـر خـآڪسترﮮ ، بـﮯ بـآرآכּ دلگیر است !...
در دلم آرزوی آمدنت مـﮯمیرد !

رفتـﮧ اﮮ اینڪ. . .

اما ،

آیا باز برمـﮯگردﮮ ؟

چـﮧ تمناﮮ محالـﮯ دارم ...

خنده ام مـﮯگیرد !...


بی تو خاڪستر سردم ؛ خاموش !

نتـپـد دیگر در سینـﮧﮮ مـטּ ، دل ! با شوق ؛

نـﮧ مرا بر لب ، بانگِ شادﮮ ؛

نـﮧ خروش ؛

بـﮯ تو دیو وحشت ، هر زماטּ مـﮯدرَدم !

بـﮯ تو احساس مـטּ از زندگـﮯ بـﮯبـُنیآد ،

و اندر ایـטּ دوره بیدادگریها هر دم

ڪاستـטּ ، ڪاهیدטּ ، ڪاهشِ جانم

ڪم . . .

ڪم . . .

چـﮧ ڪسـﮯ خواهد دید

مـُردنم را بـﮯ تو ؟

بـﮯ تو مـُردم !

مـُردم ! ... روزیتا۱۱:۴٠ ‎ق.ظ - شنبه، ۱۵ مهر ۱۳٩۱چـﮧ احساس ِ بدﮮ است

وقتـﮯ با تمآم وجود کسـﮯ را دوســ ـت دارﮮ

و او براﮮ دیدטּ قلبــ ـت مـﮯ خواهد،

دکمـ ـه هاﮮ لباست را باز کــند
دلــ ــ ـم × یڪـ چتــر مے خواهـد

و خیـابــانے بــِ درازاےِ تنـہـاییــم

ڪـِ [ بـغـضـم ] را زیـر آטּ قـدم بـزنـم

شــایـد (!) ڪسے بے چتــر

در انتــہـاےِ خیابــاטּ / دلــش / گـرفـتـہ باشـد

×××××××××
گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !
رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم
دَســتــهــایِ تـــُـو . . .
و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!
خــــدایـــا!!!

کـــافـــے نیستــــ؟؟؟

تو کــه بنده ات را خوب مــے شنــاسے!!!

صـــبر نــدادے،

بـــلا نـــازل مے کنے کـه چــه؟؟
زِنـבگے یِک آوآز اَست ... آטּ رآ بِـפֿوآטּ
زِنـבگے یِک بآزے اَست...آ טּ رآ بآزے کُـטּ
زِنـבگے یِک مُبآرِزه اَست...بآ آטּ مُقآبِله کُـטּ
زِنـבگے یِک رویآ اَست...به آטּ واقعیّت بِبَـפֿش
زِنـבگے یِک فَدآکآرے اَست...آטּ رآ عَرضه کُـטּ
زِنـבگے یِک عِشق اَست...اَز آטּ لذّت بِبَر
نیازی به انتقام نیست....
فقط منتظر بمان.
آن ها که آزارت می دهند،
سرانجام به خود آسیب می زنند
و اگر بخت مدد کند...
خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی
تــــا دوبـــــاره دیــــ❤ــــدنــــت . . .

ایــــن تخـــ❤ـــــت خـواب را وارونـــــه خواهـــــم خوابیــــــد!

خیانــــت اســــت به تـــــ❤ــــو ..

ســـــر بر ڪنار "خیالـــ❤ـــت" گذاشـــــتن !
تــــا دوبـــــاره دیــــ❤ــــدنــــت . . .

ایــــن تخـــ❤ـــــت خـواب را وارونـــــه خواهـــــم خوابیــــــد!

خیانــــت اســــت به تـــــ❤ــــو ..

ســـــر بر ڪنار "خیالـــ❤ـــت" گذاشـــــتن !
گاهی دلم می خواهد،
وقتی بغض می کنم ،

خدا از آسمان به زمین بیاد ،

اشک هایم را پاک کند، دستم را بگیرد و

بگوید: اینجا آدما اذیتت می کنن ؟!!!

بـــیـــــــا بـــریـــــــــــــم
عازم یکـــ سفرم ؛

سفرے دور به جایے نزدیکـــ ؛

سفرے از خود مـ ـن تا به خودم ؛

مدتے هستـــ نگاهم ؛

به تماشاے خـ ـ ـداستـــ ؛

وامیدم به خـ ـ ـداوندے اوستـــ . .........
بــــــآور کـטּ ، خیلے حرفــــ استـ !!!

وفــآدار دستـهآیے بـاشے ،

کـهـ یکـبار همـ لمســشآטּ نکــرده اے ...
ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش و مـــی گــوید:

آتـــیش داری؟!

جــواب مــیدم:

تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

تـــو”دلــــم“چـــرا. . .

بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟
دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √

غــــم . . .؟ حــاضــر √

درد. . .؟ حــاضــر √

...

دوری. . .؟ حــاضــر √

عــشــق. . .؟

بـلـندتـر مـیـخـوانـم ،

عـشـق . . . ؟

بــاز هــم نـیــامـده؟؟؟

...

غـیـبـت هــایـش از حــد مـجـاز چـنـدیـسـت کـه گـذشـتــهـ ،

اخراجــش مـیـکنــم!

بــا ایــنـکـه نـمـیـشـود ،

امـا زنـدگـی را ادامـه مـیـدهـم
وقتی که تــــــــو نیستی انگار همه نیستن..
نه اینکه نیستن,هستن..
ولی....
مثل تـــــــــو نیستن...
میان ماندن و نماندن

فاصلــــه تنهـــا یکــــ حــرف سادهـ بـــود

از قــول مـــن

بــه بــــاران بـــی امـــان بگـــــو :

دل اگـــر دل باشــــد ،

آب از آسیـــاب علـــــاقه اش نمـــــی افتــــد
عشق یعنی پاکی

عشق یعنی اطمینان

عشق یه زهر شیرینه

که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!
دوستای گلم جملات بالا رو دوست عزیزمون  maryamدر قسمت نظرات گذاشته بود که منم برای شما به اشتراک گذاشتم


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٧/٢٧ ٩:۱٦ ‎ق.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ