عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

 قــصــه این گـونـــه رقـم خورد ... نباید می خورد

حالم از عشـق به هم خورد ... نباید می خورد


 

من می دانم

دلم تا همیشه در وسط ترین

نقطه ی زندگیت جا مانده است ...

جایی بین خواستن و نخواستن ...

جایی بین بودن و نبودن ...

جایی بین رفتن و نرفتن ...

جایی بین ....... این نقطه های خالی ...

جا مانده امایـن بــار چَشمـــانـَـم بـــاز بــود

کِـه تـو گُــم شــدی

پیـدایــت کـِــه کـــردمـ

...

در آغـــوش دیگــــری بـــــودیـــ .
دیگــر قـــاصِـدک هــا

بـِـه دَستـــ مـــا نِـمیرسنــد! چـــون شَــرم دارنــد

پِیغــــام چَنــد نَفــــر را

بـِــه یـــک مَقصـــد بِبـــَـــرنـــد!!
روزگـار لَعنتــی ...

هـــَـــــــــر سـازی کِـه زدی رَقصیـدمـ.

بـی اِنصـاف یکبــار هَـم تـو بِـه سـاز مَـن بـِــرقــص ؛

ببیــــــــن ...

دِلــمـ چـِـه " شـــــــــــوری " میـزَنـد ...؟!


هزاران کاش

در من فریاد میکند

.

.

بی تو

مدتـهاستــ کــه کــوچــانــــده ام ..

بـُــغـضـــ هــایـ ِ بـی آشـیــــانــه را ...

بـــه لـــبخـَــنـدهــــایـ ِ نــــاشـیـــــانــه..!
پَـرگــــار هـای خــوبـی شُـده ایــم ،

هَمــدیگـــر را خـــوب دور مـــی زَنیــــــم...

چه تقدیر بدیست !


من اینجا بی تو می سازم


و تو، آنجا با او می سازی...!!!

دلتنگم!

برای کسی که مدتهاست،

بی آن که باشد،

هـر لحـظه،

زنـدگی اش کـرده ام !

رقیــب مَـــن:

بِهشــت چِشمــــاش مــــال تـــو،

مـَــن تــو نِگــــاش گُـــر میگیـــرمـ

تـــو مِهـــربــونــی شــو میخــــوای،مـَـــن واســـه اَخمهــــــاش میمــــیرَمــ


نمی دانــم

چــرا بیــن ایــن همــه ادم

پــیــله کــرده امــ

بــه تــو

شــاید فــقط با تــو

پــروانــه می شـــوم

ســنـگـیــنــی گـفــتــه هــایــم

بــه سـنــگـیــنـی گــوش هــایـتــ دَر . . .!

چِـه کلمـِـه مََََََََََظلــومــی استــــ

" قِســمَت "

تَمــــام ِ تَقصــیرهـــای مــا را بـِـه عُهــده مــی گیـــرَد


زندگی چیره ی ناچیزی ست

مثل یک فنجان چای

و کنارش عشق

مثل یک حبه ی قند

زندگی را با عشق نوش جان باید کرد ... !

 

 

احتیاج به شراب نیست.

یک استکان چای هم دیوانه ام می کند..

وقتی که میزبان ،

چشمانِ تو باشد.


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/٧/۱٠ ٢:٢٩ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ