عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایمچو گلدان خالی،لب پنجره

پر از خاطرات ترک خوره ایماگر داغ دل بود،ما دیده ایم

اگر خون دل بود،ما خورده ایماگر دل دلیل است،آورده ایم

اگر داغ شرط است،ما برده ایماگر دشنه ی دشمنان،گردنیم

اگر خنجر دوستان،گرده ایمگواهی بخواهید،اینک گواه

همین زخمهایی که نشمرده ایمدلی سر بلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم


پسر دلشکسته ۱۳٩٠/٧/٢٦ ۱:٤٤ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ