عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

بیشتر از آنچه باور کنی خیانت دیده ام و بیشتر از آنچهدل شکستهتصورش را بکنی قلبم را شکسته اند . اما تو نه خیانت کردیو نه قلبم را شکستی ... تو فقط جگرم را آتش زدی ؛ زبانممی گوید : به امید آن روز که روزگارت سیاه تر از پر کلاغ ،تیره تر از غروب و غمگین تر از دم جدایی باشد اما ...دلم می گوید به امید روزی که آشیانت بالا تر از آشیان عقاب،چشم انداز نگاهت زیباتر از بهشت و لبانت لبخند و هزارانپری کنیزت باشند ...


پسر دلشکسته ۱۳٩٠/٧/٢٢ ۱:٤٥ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ