عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

این عشق
به این سختی
به این تردی
به این نازکی
به این نومیدی،
این عشق
به زیبایی روز و
به زشتی زمان
وقتی که زمانه بد است،


این عشق
این اندازه حقیقی
این عشق
این اندازه زیبا این اندازه خجسته این اندازه شاد
و این اندازه ریشخندآمیز
لرزان از وحشت مثل طفلی در ظلمات
و این اندازه متکی به خود
آرام مثل مردی در دل شب،


این عشق که وحشت به جان دیگران می اندازد
به حرفشان میآورد
و رنگ از رخسارشان می پراند،
این عشق بز خو شده ـ چراکه خود در کمینشیم ـ
این عشق جرگه شده زخم خورده پامال شده پایان یافته
انکارشده از یاد رفته
چرا که خود جرگه اش کرده ایم، زخمش زده ایم، پامالش کرده ایم
تمامش کرده ایم منکرش شده ایم از یادش برده ایم،
این عشق دست نخورده ی هنوز این اندازه زنده و آفتابی
از تو است و از من است
این چیز همیشه تازه که تغییری نکرده است،
واقعی است مثل گیاهی
لرزان است مثل پرنده ای
به گرمی و جانبخشی تابستان.
ما دو تا می توانیم برویم و بر گردیم
نی توانیم از یاد ببریم و بخوابیم
بیدار شویم و رنج بکشیم و پیر شویم
دوباره بخوابیم و خواب مرگ ببینیم
بیدار شویم و بخوابیم و بخندیم و جوانی از سر بگیریم،
اما عشقمان به جای می ماند
لجوج مثل موجود بی ادراکی
زنده مثل هوس
ستمگر مثل خاطره
ابله مثل حسرت
مهربان مثل یادبود
به سردی مرمر
به زیبایی روز
به تردی کودک
لبخند زنان نگاهمان میکند و
خانوش با ما حرف میزند
لرزان به او گوش میدهیم
و به فریاد در می آیم
برای تو و
برای خودم،
به خاطر تو، به خاطر خودم
و به خاطر همه دیگران که نمی شناسمشان
دست به دامنش می شوم استغاثه کنان
که بمان
همان جا که هستی
همان جا که پیش از این بودی
حرکت مکن
مرو
بمان
ما که عشق آشنائیم از یادت نبرده ایم
تو هم از یادمان نبر
جز تو در عرصه ی خاک کسی نداریم
نگذار سرد شویم
هر روز و از هر کجا که شد
نشانه ای از حیات به ما ده
دیرترک،از کنج بیشه ای در جنگل خاطره ها
ناگهان پیدا شو
دست به سوی ما دراز کن و
نجاتمان بده.

ژاک پره ور


پسر دلشکسته ۱۳٩٠/٤/٢٢ ۳:۱٦ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ